۱۴۰۳ يکشنبه ۳۱ تير

مجازات تقلب در تهیه آثار علمی

آیا می دانستید که ...
مجازات تقلب در تهیه آثار علمی چیست؟به استناد بند (1) و (2) ماده واحده قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی، مصوب 31/05/1396 :
«1 – ارتکاب جرم توسط شخص حقیقی مشمول مجازات جزای نقدی درجه سه و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش است.
2 – درصورت ارتکاب جرم توسط شخص حقوقی علاوه بر مجازات مرتکب و مدیران و گردانندگان مربوطه – مجازات شخص حقوقی حسب مورد مطابق مواد (20)، (21) و (22) قانون مجازات اسلامی مصوب 1 /2 /1392 تعیین می گردد.»
جهت مطالعه سایر تبصره های این ماده واحده به متن قانون مراجعه فرمایید.

تاریخ به روز رسانی:
1400/04/02
تعداد بازدید:
1272
دانشگاه الزهرا
تهران،خیابان ده ونک،دانشگاه الزهرا، ساختمان خوارزمی، طبقه ششم، مدیریت امور حقوقی، قراردادها و رسیدگی به شکایات
officelaw@alzahra.ac.ir
کدپستی : 1993893973   شماره مستقیم : 88058901
شماره داخلی: 2066