۱۴۰۳ يکشنبه ۳۱ تير

اداری و استخدامی

قانون مقررات انتظامی هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشورمصوب 1364/12/22 مجلس شورای اسلامی. (pdf)
      - آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات انتظامی هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشورمصوب 1365/05/05 هیات وزیران. (pdf)
              - اصلاح آیین نامه اجرایی قانون ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران کشور در ساعات اداری مصوب 1375/05/24 هیات وزیران (pdf)
قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08 کمیسیون مجلس (pdf)
قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372/09/07 مجلس شورای اسلامی (pdf)
کتاب مجموعه قوانین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
بخش اعضای هیأت علمی
بخش اعضای غیر هیأت علمی

تاریخ به روز رسانی:
1400/04/15
تعداد بازدید:
2195
دانشگاه الزهرا
تهران،خیابان ده ونک،دانشگاه الزهرا، ساختمان خوارزمی، طبقه ششم، مدیریت امور حقوقی، قراردادها و رسیدگی به شکایات
officelaw@alzahra.ac.ir
کدپستی : 1993893973   شماره مستقیم : 88058901
شماره داخلی: 2066