۱۴۰۳ يکشنبه ۳۱ تير

مدیریت

مدیر امور حقوقی، قراردادها و رسیدگی به شکایات دانشگاه الزهرا :

*آزیتا مطیعیان
شماره مستقیم:  88058901
شماره داخلی : 2068
آدرس پست الکترونیک :

amoteian@alzahra.ac.ir
 

تاریخ به روز رسانی:
1402/03/07
تعداد بازدید:
3414
دانشگاه الزهرا
تهران،خیابان ده ونک،دانشگاه الزهرا، ساختمان خوارزمی، طبقه ششم، مدیریت امور حقوقی، قراردادها و رسیدگی به شکایات
officelaw@alzahra.ac.ir
کدپستی : 1993893973   شماره مستقیم : 88058901
شماره داخلی: 2066