۱۴۰۳ يکشنبه ۳۱ تير

عدم صلاحیت دیوان عدالت در خصوص آرائ هیأت ها و کمیته های تخصصی مراکز آموزشی و پژوهشی

آیا می دانید که ...
هیات عالی تجدید نظر
براساس تبصره ماده واحده مصوب جلسه 630 شورای عالی انقلاب فرهنگی تصمیمات و آرا صادره از هیات ها و کمیته های تخصصی دانشگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی (وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) که دارای شئون علمی، آموزشی و پژوهشی باشد، از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج گردیده و در صلاحیت هیات عالی تجدید نظر مستقر در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار گرفته است.

تاریخ به روز رسانی:
1400/04/02
تعداد بازدید:
1323
دانشگاه الزهرا
تهران،خیابان ده ونک،دانشگاه الزهرا، ساختمان خوارزمی، طبقه ششم، مدیریت امور حقوقی، قراردادها و رسیدگی به شکایات
officelaw@alzahra.ac.ir
کدپستی : 1993893973   شماره مستقیم : 88058901
شماره داخلی: 2066