۱۴۰۳ يکشنبه ۳۱ تير

شرح وظایف

به استناد بخشنامه شماره 271663/و مورخ 1390/12/21 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شرح وظایف دفتر حقوقی، قراردادها و رسیدگی به شکایات دانشگاه الزهرا به شرح زیر است:
 
* اقامه دعوی و تنظیم لوایح و پاسخگویی به دعاوی، شکایات و اقدامات قضایی در محاکم عمومی و انقلاب، دیوان عدالت اداری، دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور، محاکم وزارت کار و امور اجتماعی و سایر مراجع قضایی و شبه قضایی له و علیه دانشگاه؛
* بررسی و اعلام نظر در خصوص پیشنویس تفاهم نامه ها و قراردادهای داخلی و بین المللی دانشگاه با اشخاص حقیقی و حقوقی؛
* اخذ تعهد و ضمانت­نامه­ رسمی از متقاضیان استفاده از بورس داخلی و خارجی و فرصت­ های مطالعاتی؛
* راهنمایی و مشاوره وحمایت قضایی از اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه در رابطه با دعاوی وشکایات مطروحه در مراجع رسیدگی­ کننده ناشی از انجام تکالیف و وظایف محوله و یا مرتبط با آن؛
* مستند سازی اموال غیر منقول دانشگاه و انجام امور ثبتی مرتبط با آن؛
* گردآوری و تنقیح کلیه قوانین و مقررات مرتبط با فعالیت های دانشگاه؛
* گردآوری و تنظیم و تثبیت حقوق مالکیت فکری دانشگاه و تعیین سیاست ها و رویکردهای مالکیت فکری و معنوی منعکس شده در شیوه نامه ها و آئین نامه های دانشگاه مرتبط با موضوع؛
* اعلام نظر حقوقی درباره استعلام واحدهای مختلف دانشگاه در خصوص مسائل مختلف؛
* بررسی و اعلام نظر راجع به مصوبات هیات امناء، آیین نامه­ ها و بخشنامه ها در جریان تصویب؛
* شرکت در جلسات شورای دانشگاه، هیات امناء، مناقصات و سایر جلساتی که تصمیمات آن واجد آثار حقوقی است.

تاریخ به روز رسانی:
1400/04/13
تعداد بازدید:
2853
دانشگاه الزهرا
تهران،خیابان ده ونک،دانشگاه الزهرا، ساختمان خوارزمی، طبقه ششم، مدیریت امور حقوقی، قراردادها و رسیدگی به شکایات
officelaw@alzahra.ac.ir
کدپستی : 1993893973   شماره مستقیم : 88058901
شماره داخلی: 2066