۱۳۹۹ جمعه ۹ خرداد
شرح وظایف

به استناد بخشنامه شماره 271663/و مورخ 21/12/1390 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شرح وظایف دفتر حقوقی، قراردادها و رسیدگی به شکایات دانشگاه الزهرا به شرح زیر است.

اقامه دعوی و تنظیم لوایح و پاسخگویی به دعاوی، شکایات و اقدامات قضایی در محاکم عمومی و انقلاب ، دیوان عدالت اداری، دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور، محاکم وزارت کار و امور اجتماعی و سایر مراجع قضایی و شبه قضایی له و علیه دانشگاه ؛

  • بررسی و اعلام نظر در خصوص پیشنویس تفاهم نامه ها و قراردادهای داخلی و بین المللی دانشگاه با اشخاص حقیقی و حقوقی؛

  • اخذ تعهد و ضمانت­نامه­ رسمی از متقاضیان استفاده از بورس داخلی و خارجی و فرصت­های مطالعاتی؛

  • راهنمایی و مشاوره و حمایت قضایی از اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه در رابطه با دعاوی و شکایات مطروحه در مراجع رسیدگی­کننده ناشی از انجام تکالیف و وظایف محوله و یا مرتبط با آن ؛

  • مستند سازی اموال غیر منقول دانشگاه و انجام امور ثبتی مرتبط با آن؛

  • گردآوری و تنقیح کلیه قوانین و مقررات مرتبط با فعالیت های دانشگاه؛

  • گردآوری و تنظیم و تثبیت حقوق مالکیت فکری دانشگاه و تعیین سیاست ها و رویکردهای مالکیت فکری و معنوی منعکس شده در شیوه نامه ها و آئین نامه های دانشگاه مرتبط با موضوع؛

  • اعلام نظر حقوقی درباره استعلام واحدهای مختلف دانشگاه در خصوص مسائل مختلف ؛

  • بررسی و اعلام نظر راجع به مصوبات هیات امناء، آیین نامه­ها و بخشنامه در جریان تصویب؛

  • شرکت در جلسات شورای دانشگاه، هیات امناء، مناقصات و سایر جلساتی که تصمیمات آن واجد آثار حقوقی است.

تاریخ به روز رسانی:
1398/12/17
تعداد بازدید:
48
دانشگاه الزهرا
تهران،خیابان ده ونک،دانشگاه الزهرا، ساختمان خوارزمی، طبقه ششم،  واحد مدیریت امور حقوقی 
officelaw[at]alzahra.ac.ir
کدپستی : 1993893973   تلفن و فاکس : 88058901