۱۴۰۳ يکشنبه ۳۱ تير

کارشناسان

کارشناسان مدیریت امور حقوقی، قراردادها و رسیدگی به شکایات:


* داود سلطانلو
نشانی پست الکترونیک :
dsoltanlo@alzahra.ac.ir
شماره داخلی : 2094
 
* فرانک عباسی
نشانی پست الکترونیک :
f.abasi@alzahra.ac.ir
شماره داخلی : 2066
 
فاطمه جمعه‌گی
شماره داخلی: 2066
تاریخ به روز رسانی:
1402/03/07
تعداد بازدید:
2719
دانشگاه الزهرا
تهران،خیابان ده ونک،دانشگاه الزهرا، ساختمان خوارزمی، طبقه ششم، مدیریت امور حقوقی، قراردادها و رسیدگی به شکایات
officelaw@alzahra.ac.ir
کدپستی : 1993893973   شماره مستقیم : 88058901
شماره داخلی: 2066