۱۳۹۹ جمعه ۹ خرداد
کارشناسان

معاون دفتر حقوقی :

سرکار خانم آزیتا مطیعیان

amoteian@alzahra.ac.ir

 کارشناسان :
 
    - آقای داود سلطانلو

dsoltanlo@alzahra.ac.ir

 

تاریخ به روز رسانی:
1398/12/21
تعداد بازدید:
54
دانشگاه الزهرا
تهران،خیابان ده ونک،دانشگاه الزهرا، ساختمان خوارزمی، طبقه ششم،  واحد مدیریت امور حقوقی 
officelaw[at]alzahra.ac.ir
کدپستی : 1993893973   تلفن و فاکس : 88058901