۱۴۰۳ يکشنبه ۳۱ تير

موارد طرح دعوای خلع ید

آیا می دانید که
دعوای خلع ید در چه مواردی مطرح می شود؟
خلع ید به لحاظ حقوقی عنوان دعوایی است که مالک یک مال غیر منقول علیه متصرف غیرقانونی مال خود اقامه می کند. به عبارتی در دعوی خلع ید، مالک ملک، پس از اثبات مالکیت خویش، مدعی است که ملک او به صورت غیرقانونی به وسیله شخص دیگری بدون اینکه هیچ قرار دادی بین آنها وجود داشته باشد تصرف شده است و یا ملکی را که خوانده با اجازه او تصرف کرده، علیرغم عدم استحقاق بر ادامه ید، از رفع ید از آن خودداری می ورزد.

تاریخ به روز رسانی:
1400/04/02
تعداد بازدید:
1310
دانشگاه الزهرا
تهران،خیابان ده ونک،دانشگاه الزهرا، ساختمان خوارزمی، طبقه ششم، مدیریت امور حقوقی، قراردادها و رسیدگی به شکایات
officelaw@alzahra.ac.ir
کدپستی : 1993893973   شماره مستقیم : 88058901
شماره داخلی: 2066