۱۴۰۳ يکشنبه ۳۱ تير

فرم ها و دستورالعمل ها

تاریخ به روز رسانی:
1401/04/01
تعداد بازدید:
2251
دانشگاه الزهرا
تهران،خیابان ده ونک،دانشگاه الزهرا، ساختمان خوارزمی، طبقه ششم، مدیریت امور حقوقی، قراردادها و رسیدگی به شکایات
officelaw@alzahra.ac.ir
کدپستی : 1993893973   شماره مستقیم : 88058901
شماره داخلی: 2066