۱۳۹۹ جمعه ۹ خرداد
فرآیندها
1- فرآیند تنظیم قراردادها
tcku_untitled-1.jpg 
 
2- فرآیند اخذ تعهدنامه رسمی جهت استفاده از فرصت مطالعاتی از اعضای هیات علمی
 
f443667457.png 
 
3- فرآیند اخذ تعهد نامه رسمی جهت استفاده از فرصت مطالعاتی از دانشجویان دکتری
 
 f012766796.png
تاریخ به روز رسانی:
1399/02/15
تعداد بازدید:
52
دانشگاه الزهرا
تهران،خیابان ده ونک،دانشگاه الزهرا، ساختمان خوارزمی، طبقه ششم،  واحد مدیریت امور حقوقی 
officelaw[at]alzahra.ac.ir
کدپستی : 1993893973   تلفن و فاکس : 88058901