۱۴۰۳ يکشنبه ۳۱ تير

فرآیندها

1- فرآیند تنظیم قراردادها

 
 

2- فرآیند اخذ تعهدنامه رسمی جهت استفاده از فرصت مطالعاتی از اعضای هیات علمی

 

 
3- فرآیند اخذ تعهد نامه رسمی جهت استفاده از فرصت مطالعاتی از دانشجویان دکتری

تاریخ به روز رسانی:
1400/03/22
تعداد بازدید:
2413
دانشگاه الزهرا
تهران،خیابان ده ونک،دانشگاه الزهرا، ساختمان خوارزمی، طبقه ششم، مدیریت امور حقوقی، قراردادها و رسیدگی به شکایات
officelaw@alzahra.ac.ir
کدپستی : 1993893973   شماره مستقیم : 88058901
شماره داخلی: 2066