۱۴۰۳ يکشنبه ۳۱ تير

ایجاد نارضایتی در ارباب‌ رجوع

آیا می دانید که ...
ایجاد نارضایتی در ارباب‌ رجوع یا انجام ندادن یا تأ‌خیر در انجام امور قانونی آن‌ها بدو‌ن دلیل جز تخلفات اداری است؟
به استناد ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 17/09/1372 :«... 3‌ ـ‌ ایجاد نارضایتی در ارباب‌ رجوع یا انجام ندادن یا تأ‌خیر در انجام امور قانونی آن‌ها بدو‌ن دلیل...» تخلف محسوب می‌شود و چنانچه کارمند مرتکب آن شود به موجب رای هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری به یکی از مجازات‌های ماده(9) قانون مذکور محکوم خواهد شد.

تاریخ به روز رسانی:
1400/04/02
تعداد بازدید:
1474
دانشگاه الزهرا
تهران،خیابان ده ونک،دانشگاه الزهرا، ساختمان خوارزمی، طبقه ششم، مدیریت امور حقوقی، قراردادها و رسیدگی به شکایات
officelaw@alzahra.ac.ir
کدپستی : 1993893973   شماره مستقیم : 88058901
شماره داخلی: 2066