۱۴۰۳ يکشنبه ۳۱ تير
نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse منو اصلیمنو اصلی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفی</span>معرفی
شرح وظایف
اهداف
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">برنامه عملیاتی</span>برنامه عملیاتی
برنامه عملیاتی کلی
برنامه عملیاتی 1401-1400
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ساختار سازمانی</span>ساختار سازمانی
مدیریت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">رویه قضایی</span>رویه قضایی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آراء حقوقی</span>آراء حقوقی
آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آراء هیأت عمومی دیوان  عدالت اداری</span>آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شکایت کارمندان انتقال یافته از کلانشهرها به خواسته تحویل زمین
تعارض در قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران
اعلام تعارض قبل از عقد مستقیم با دانشگاه
اعتراض به عدم ارتقاء شغلی به علت تخلف اداری
مستمری فوت جانباز حالت اشتغال به فرزندان اناث مطلقه تعلق نمی‌گیرد
بخشنامه های قوه قضائیه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">رویه قضایی در دیوان عدالت اداری</span>رویه قضایی در دیوان عدالت اداری
رویه دیوان عدالت در موضوعات اقتصادی، اراضی و شهرسازی
Collapse قوانین و مقررات قوانین و مقررات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">قوانین عمومی</span>قوانین عمومی
حقوق اداری و عمومی
حقوق خصوصی
حقوق کیفری
آیین های دادرسی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">قوانین اختصاصی</span>قوانین اختصاصی
اداری و استخدامی
دانشجویی
ضوابط و مقررات دانشگاه الزهرا
فرآیندها
فرم ها و دستورالعمل ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آموزه های حقوقی</span>آموزه های حقوقی
عدم صلاحیت دیوان عدالت در خصوص آرائ هیأت ها و کمیته های تخصصی مراکز آموزشی و پژوهشی
جرم تقلب در تهیه آثار علمی
موارد طرح دعوای خلع ید
ابلاغ حق به وسیله اظهارنامه
با کشیدن چک نباید پول قرض دهید
تکلیف ضامنی که اقساط وامِ وام‌گیرنده از حقوق او کسر می‌شود
الزام به حضور دانشجویان دوره های کاردانی و کارشناسی در تمام جلسات درس دوره های حضوری
ایجاد نارضایتی در ارباب‌ رجوع
معیشت خانواده کارمندان محکوم به انفصال دائم از خدمات دولتی
وضعیت کارمند متهم به تخلف در صورت برائت از اتهام
رعایت نکردن حجاب تخلف اداری محسوب می شود؟
مصادیق تقلب در تهیه آثار علمی
اخراج کارمندانی که بیش از دو ماه متوالی یا چهار ماه‌متناوب در سال بدون عذر موجه غیبت داشته اند
مجازات تقلب در تهیه آثار علمی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مرکز مشاوره حقوقی</span>مرکز مشاوره حقوقی
تعرفه های مرکز مشاوره
پرداخت حق الزحمه
Collapse منو متفرقهمنو متفرقه
اخبار مدیریت امور حقوقی
همایش های مدیریت امور حقوقی
رویدادهای آینده مدیریت امور حقوقی
آدرس و شماره تلفن مدیریت امور حقوقی
نقشه سایت مدیریت امور حقوقی
مشاوره حقوقیدانشگاه الزهرا
تهران،خیابان ده ونک،دانشگاه الزهرا، ساختمان خوارزمی، طبقه ششم، مدیریت امور حقوقی، قراردادها و رسیدگی به شکایات
officelaw@alzahra.ac.ir
کدپستی : 1993893973   شماره مستقیم : 88058901
شماره داخلی: 2066