۱۴۰۳ يکشنبه ۳۱ تير

جرم تقلب در تهیه آثار علمی

آیا می دانید که ...
براساس ماده واحده قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی، تهیه، عرضه و یا واگذاری آثاری از قبیل رساله، پایان نامه، مقاله، طرح پژوهشی، کتاب، گزارش یا سایر آثار مکتوب و یا ضبط شده پژوهشی-علمی و یا هنری اعم از الکترونیکی و غیرالکترونیکی توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به قصد انتفاع و به عنوان حرفه یا شغل- با هدف ارائه کل اثر و یا بخشی از آن توسط دیگری به عنوان اثر خود، جرم بوده و مرتکب یا مرتکبان علاوه بر واریز وجود دریافتی به خزانه دولت مشمول مجازات مقرر در این قانون میشوند.

تاریخ به روز رسانی:
1400/04/02
تعداد بازدید:
1333
دانشگاه الزهرا
تهران،خیابان ده ونک،دانشگاه الزهرا، ساختمان خوارزمی، طبقه ششم، مدیریت امور حقوقی، قراردادها و رسیدگی به شکایات
officelaw@alzahra.ac.ir
کدپستی : 1993893973   شماره مستقیم : 88058901
شماره داخلی: 2066