۱۴۰۳ يکشنبه ۳۱ تير

شعار سال 1403

تاریخ به روزرسانی:
1403/01/15
تعداد بازدید:
34
دانشگاه الزهرا
تهران،خیابان ده ونک،دانشگاه الزهرا، ساختمان خوارزمی، طبقه ششم، مدیریت امور حقوقی، قراردادها و رسیدگی به شکایات
officelaw@alzahra.ac.ir
کدپستی : 1993893973   شماره مستقیم : 88058901
شماره داخلی: 2066