۱۳۹۹ جمعه ۹ خرداد
آموزه های حقوقی

آیا می دانستید که ...

رعایت نکردن حجاب تخلف اداری محسوب می شود؟

بر اساس بند 20 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، رعایت نکردن حجاب اسلامی تخلف اداری محسوب می شود. براساس ماده 4 قانون رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملاً عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه دار می کند مصوب 65 : «کسانی که در انظار عمومی وضع پوشیدن لباس و آرایش آنان خلاف شرع و یا موجب ترویج فساد و یا هتک عفت عمومی باشد، توقیف و خارج از نوبت در دادگاه صالحه محاکمه و حسب مورد به یکی از مجازاتهای مذکور در تبصره 2 ماده 2 محکوم می گردند.»
تبصره 2 ماده 2 : در صورتی که مجرم کارمند دولت باشد علاوه بر یکی از مجازاتهای فوق به یکی از مجازاتهای زیر محکوم می شود:
- انفصال موقت به مدت 2 سال
- اخراج و انفصال از خدمات دولتی
- محرومیت استخدام به 5 سال در کلیه وزارتخانه ها
هم چنین به استناد بخشنامه 117964/1604-28/7/82 دبیر هیأت عالی نظارت: «رعایت نکردن حجاب اسلامی (خواهران) و پوشش اسلامی (برادران) که به موجب بندهای 20 و 21 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1373 تخلف اداری محسوب می شود مقید به محیط دستگاه متبوع کارمند نیست و بیرون از محیط ادارات را نیز شامل می شود.»

 
 
تاریخ به روز رسانی:
1399/02/17
تعداد بازدید:
51
دانشگاه الزهرا
تهران،خیابان ده ونک،دانشگاه الزهرا، ساختمان خوارزمی، طبقه ششم،  واحد مدیریت امور حقوقی 
officelaw[at]alzahra.ac.ir
کدپستی : 1993893973   تلفن و فاکس : 88058901