۱۳۹۹ جمعه ۹ خرداد
برخی موارد مرتبط با نصاب معاملات سال 1399
ارسال شده در تاریخ 1399/02/14
ساعت 14:54

برخی موارد مرتبط با نصاب در سال 99:

- تا 5% نصاب معاملات کوچک، یعنی 22.500.000 ریال برای خریدهای از اشخاص حقیقی در گزارش معاملات فصلی نیاز به ثبت شماره اقتصادی نبوده و می توان آن معاملات را به صورت تجمیعی ثبت نمود.

- انتخاب کارشناس رسمی برای کارشناسی اموال غیرمنقول و ارزیابی سهام و یا کارشناسی اموال با برآورد بیش از ده برابر معاملات بزرگ، یعنی، 45.000.000.000 ریال در شرکت‌های دولتی توسط هیئت انتخاب کارشناس رسمی (موضوع آیین نامه نحوه تعیین کارشناسان رسمی) مستقر در ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان ها انجام می شود.

- حداقل بهای تمام شده اموال منقول غیرمصرفی (دارائی های ثابت) که به آنها برچسب تعلق می گیرد، مبلغ 6.750.000 ریال است. (همچنین بر اساس دستورالعمل نحوه شناسایی دارایی ها، دارایی های ثابت مشهود تحصیل شده ای که ارزش تحصیل آنها کمتر از 1/5 درصد نصاب معاملات کوچک باشد، در سرفصل موجودیها طبقه بندی می شود.

- بر اساس دستورالعمل نحوه شناسایی دارایی ها، موجودی های مصرفی خریداری شده در یک فاکتور و از یک نوع که مبلغ تحصیل آنها حداکثر 0.3% (سه دهم درصد) نصاب معاملات کوچک باشد (یعنی مبلغ 1.350.000 ریال) مستقیماً به عنوان هزینه دوره شناسایی می شود.

- کلیه معاملات بالاتر از 10 درصد نصاب معاملات کوچک (یعنی مبلغ 45.000.000 ریال) باید از طریق سامانه ستاد انجام شود.

لینک اصلی خبر

لینک خبر قبلی (تصویبنامه درخصوص تعیین نصاب معاملات موضوع ماده 3 قانون برگزاری مناقصات – مصوب 1383)
ارسال کننده:
تعداد بازدید:26
تصاویر مرتبط:


  فیلم مرتبط
  فیلم مرتبط
  فیلم مرتبط
  صوت
  مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

  ارسال نظرات
  نام
  آدرس پست الکترونیکی شما
  شماره تلفن:
  توضیحات
   
  خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
  کد امنیت
  دانشگاه الزهرا
  تهران،خیابان ده ونک،دانشگاه الزهرا، ساختمان خوارزمی، طبقه ششم،  واحد مدیریت امور حقوقی 
  officelaw[at]alzahra.ac.ir
  کدپستی : 1993893973   تلفن و فاکس : 88058901