۱۴۰۳ جمعه ۱ تير
تعیین حد نصاب معاملات در سال 1403

حدنصاب معاملات در سال 1403 تعیین شد

1403/03/05
اصلاح آیین نامه اجرایی قانون نقل و انتقال سوابق بیمه

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اصلاح آیین نامه اجرایی قانون نقل و انتقال سوابق بیمه یا کسور بازنشستگی بین صندوق های بازنشستگی و تجمیع سوابق بیمه ای اشخاص ابلاغ شد.

1403/02/29
تصویبنامه درخصوص اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی ابلاغ شد.

1403/02/11
مصوبه اعطاء فرصت فراگیری زبان فارسی به دانشجویان بین المللی همزمان با تحصیل آنها در ایران

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص اعطاء فرصت فراگیری زبان فارسی به دانشجویان بین المللی همزمان با تحصیل آنها در ایران ابلاغ شد.

1402/12/20
مصوبه درخصوص خروج تصمیمات و آرای صادره از هیات ها و کمیته های تخصصی از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری

مصوبه تجمیعی-تکمیلی شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص «خروج تصمیمات و آرای صادره از هیات ها و کمیته های تخصصی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان سنجش آموزش کشور و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی درخصوص امور و شئون علمی، آموزشی و پژوهشی از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی و تشکیل هیات های عالی تجدید نظر» ابلاغ شد.

1402/12/20
مصوبه اصلاح اساسنامه صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص اصلاح اساسنامه صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور و تغییر نام آن به بنیاد ملی علم ایران ابلاغ شد.

1402/11/23
 
واحد مشاوره حقوقی دانشگاه الزهرا
 
 
 
 
 
اطلاعیه
آموزه های حقوقی
معرفی کتاب
معرفی کتاب
1402/10/23
چاپ دوم کتاب قانون دیوان عدالت اداری منتشر شد.
دانشگاه الزهرا
تهران،خیابان ده ونک،دانشگاه الزهرا، ساختمان خوارزمی، طبقه ششم، مدیریت امور حقوقی، قراردادها و رسیدگی به شکایات
officelaw@alzahra.ac.ir
کدپستی : 1993893973   شماره مستقیم : 88058901
شماره داخلی: 2066