۱۴۰۲ يکشنبه ۱۳ اسفند
مصوبه اصلاح اساسنامه صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص اصلاح اساسنامه صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور و تغییر نام آن به بنیاد ملی علم ایران ابلاغ شد.

1402/11/23
آیین نامه اجرایی قانون نقل و انتقال سوابق بیمه

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص آیین نامه اجرایی قانون نقل و انتقال سوابق بیمه ابلاغ شد.

1402/11/09
برگزاری مزایده فروشگاه چند منظوره

دانشگاه الزهرا درنظر دارد محل تعاونی چندمنظوره را در سال 1402-1403 از طریق مزایده واگذار نماید.

1402/10/19
دستورالعمل اجرایی نحوه توزیع و انتشار آگهی های دولتی

دستورالعمل اجرایی نحوه توزیع و انتشار آگهی های دولتی ابلاغ شد.

1402/10/18
قانون تمدید قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

قانون تمدید قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

1402/10/18
برگزاری مزایده خشکشویی دانشگاه

دانشگاه الزهرا محل خشکشویی دانشگاه را برای سال 1402-1403 از طریق مزایده واگذار می نماید.

1402/10/17
 
واحد مشاوره حقوقی دانشگاه الزهرا
 
 
 
 
 
اطلاعیه
آموزه های حقوقی
معرفی کتاب
معرفی کتاب
1402/10/23
چاپ دوم کتاب قانون دیوان عدالت اداری منتشر شد.
دانشگاه الزهرا
تهران،خیابان ده ونک،دانشگاه الزهرا، ساختمان خوارزمی، طبقه ششم، مدیریت امور حقوقی، قراردادها و رسیدگی به شکایات
officelaw@alzahra.ac.ir
کدپستی : 1993893973   شماره مستقیم : 88058901
شماره داخلی: 2066